Vi stöttar idrotten

Vi vill bidra till regionen på många olika sätt, inte bara genom att erbjuda miljövänliga alternativ för att tvätta bilen. Vi stöttar också vårt lokala föreningsliv och våra idrottsklubbar.

Vi är bland annat stolt sponsor åt: